2017. április 14., péntek

Nem maradhatunk csendben

NEM MARADUNK CSENDBEN!

Legyen ez Magyarország leghangosabb tüntetéseMagyarország leghangosabb tüntetése. 2017. április 15.

17:30–22:00 - Szabadság tér, Budapest 1054, Magyarország

Nem maradunk csendben, mert a kormány megválasztása óta minden egyes nap azon dolgozik, hogy elhallgattassa a demokratikus értékek mellett kiálló tömegeket!

Nem maradunk csendben, mert a hatalom minden percben azon fáradozik, hogy elnyomja az összes olyan kezdeményezést, amely megkérdőjelezi nyilvánvaló hazugságait!

Nem maradunk csendben, mert a szabad sajtó felszámolása után most a szabad oktatáson és azokon szervezeteken a sor, amelyek nem félnek kiállni mások és saját jogaikért!

Nem maradunk csendben, mert a kormány módszeresen rombolja szét azokat a közösségeket és fórumokat, ahol a szabadság fontosabb, mint a fantomokkal vívott küzdelem!

Szónokok és fellépők

Antoni Rita
Borsos Luca
Gulyás Márton és Varga Gergő
Hegedűs Barbara
Hujber Áron (1/3 Fossiles de L'Atlas)
Komár Béla (Telefunken)
Komáromy Gergely
Kramer Veronika és Szipszer Szabolcs (Bulbs)
Kürthy Andras (Husky Joe)
Kürti Kristof (DJ Suhaid)
Mushu Israel
Pándi Balazs (DJ Rabbi Williams)
Szabó Simon
Vereczkey Ákos (Akos V)
Újvári-Pintér György (!Szkafander)
...


Várunk mindenkit az eddigi leghangosabb tüntetésen, mutassuk meg, hogy egy országot nem lehet elhallgattatni, hogy nem maradunk csendben!

Szabad ország, szabad a tánc!

***

WE DO NOT KEEP QUIET! - Let it be the loudest demonstration of Hungary.

We do not keep quiet because the government has been working on silencing the masses standing up for democratic values since the day it was elected.

We do not keep quiet because the government is doing everything to squash every initiative that questions their obvious lies.

We do not keep quiet because now, following the destruction of the free press, the government is targeting free education and organizations that aren’t afraid to stand up for their and others’ rights.


We do not keep quiet because the government systematically demolishes communities and forums where freedom is more important than battles with phantoms.

Meet you at the loudest demonstration of Hungary. Let’s show them that a whole country cannot be silenced. We do not keep quiet!

Forrás, csatlakozás: https://www.facebook.com/events/411047012602654/


Így kezdődött a fehér tulipános forradalom - CEU-tüntetés

1 megjegyzés:

 1. Demokrácia?

  Ez a hazug népképviselet egy az állatvilágban teljesen lehetetlen, perverz helyzetet hozott létre. A vágómarhát a mészárosok letaglózzák: szegény marhák nem tehetnek róla. De van-e olyan örült képzelet, mely elképzelje, hogy a szarvasmarhák zászlós felvonulásban, éljent rikoltozva Kossuth-nótát énekelve válasszák meg azokat a mészárosokat, aki letaglózza őket? Szabó Dezső!


  Szabó Dezső: Mit jelent ez a jobb és baloldaliság? Azt, hogy az illetők egy az országot érintő egyetemes, vagy részletkérdésekben nem fizikai és pszihikai adottságok összes ismeretéből s a szóban forgó probléma elképzelhető minden hatásából alkotják meg az ítéletüket: hanem egy híg tudományellenes, elemeiben ellentmondó piszkos frázeológia szerint mely őket jobb- vagy baloldaliakká kötelezi” — aszerint, hogy melytől reméli a maga boldogulását, zsákmányát, mondom hozzá én. 100 év óta rágjátok a ló leányka álmát, pejparipa, ezen pipilőjét!

  Emil Faguet: A kontárság kultuszából

  A demokráciának tehát az a leg nagyobb érdeke, hogy olyan képviselőket válasszon, akik őt igazán képviselik ; akik egyrészről a lehető leg¬tökéletesebben hasonlítanak hozzá, másrészről, akik nem bírnak egyéniséggel s akik végül — mivel teljesen vagyontalanok - egyáltalában nem bírnak függetlenséggel sem. Sokan felpanaszolják, hogy- a demokrácia alárendeli magát a politikusoknak ; ámde ebben a demokráciának feltétlenül igaza van, tekintettel az általa elfoglalt álláspontra, amelyet ha el nem foglalna, az felette különös volna. Mi a politikus? Olyan ember, aki az egyéni eszméket illetőleg mit sem számít, aki közepes műveltséggel bír, minthogy a, tömeg főbb szenvedélyeiben és érzelmeiben osztozik- s akinek egyedüli hivatása, politikával való foglalkozás s aki, ha bezárulna előtte a politikai pálya.: éhen halna.
  Teljes pontossággal véve: csak ennyire van szüksége.
  A politikust soha sem fogja arra ösztönözni képzettsége, hogy önálló gondolatokat alkosson s nem lévén önálló gondolatai, nem kerülhetnek azok összeütközésbe szenvedélyeivel; szenvedélyei először kezdetlegesen, azután pedig saját érdekeinek hatása alatt azonosak lesznek a tömeg szenvedélyeivel: végül szegénysége s annak lehetetlensége, hogy más forrásból fedezze 28 FAGTJBT EMIL életszükségleteit, mint a politikából: azt fogják
  Az, aki akár vagyonánál, akár tehetségének vagy hírnevének varázsánál fogva meg tudja magát valahol választtatani, az a demokráciának ellensége vagy többé-kevésbé olyan embere, aki iránt a demokrácia bizalmatlansággal viseltetik, mert ő fog kormányozni, nem pedig a demokrácia az ő nevében. Ez az ember nem függ a demokráciától. Tegyük fel, hogy' valamely törvényhozó testület a maga egészében vagy többségében gazdag emberekből,
  vagy olyan emberekből van megalkotva, akik értelmi tekintetben magasan állanak — és olyanokból, akiknek inkább érdekükben fekszik sa¬ját hivatásuk betöltése, mellyel sikereket érnek el, mint a politizálás: mind ezen emberek a maguk meggyőződése szerint fognak szavazni és törvényeket hozni, de ekkor mi fog történni?
  a demokrácia egyszerűen megszűnik. íme ez fog törvényeket hozni és kormányozni, de egyre szorosabb értelemben vett, talán egy kevéssé ingadozó természetű, de mindenesetre olyan arisztokrácia, amely korlátozni fogja a népnek a közügyekre való befolyását.  “A nagytőkének sikerült elérnie, hogy a demokrácia a legcsodálatosabb és a leghatékonyabb eszközzé váljon az emberiség egészének kizsákmányolására. Általában azt képzeljük, hogy a tőkések, a hatalom ellene van a demokráciának és szemben állnak azzal. De ez egy tévedés. Ugyanis a éppen ellenkezőleg a nagytőke és a pénzemberek irányítják és tudatosan támogatják azt, mert ez a demokrácia adja a felszínt, ami mögé el tudják rejteni a valóságot, az emberek kizsákmányolását. Ebben egyben megtalálják az önvédelem legjobb eszközeit is a társadalom és a tömegek ellenállásával szemben. Rudolf Steiner

  VálaszTörlés